Администриране на автопарк

  Одит на съществуващ автопарк; Съдействие при подготовка на конкурсна документация; Регистрация/ пререгистрация в КАТ; Застрахователен мениджмънт; Изготвяне на фирмена политика за използване на МПС; Настройки и поддръжка на GPS система.  


Прочети повече...

Поддръжка на подемни съоръжения

  • Избор, монтаж и регистрация на съоръжения; • Изпълнение на задълженията на ползвателя съгласно НБЕТНПС; • Изготвяне на необходимите инструкции за работа с различните видове съоръжения; • Инструктиране на персонала за работа с подемни съоръжения; • Осигуряване на квалифицирана поддръжка от сервизи, регистрирани съгласно ЗТИП; • Осигуряване на заместваща техника по време на ремонт или допълнителни съоръжения при необходимост.


Прочети повече...

Обработка на отчетни документи и контрол на разходите

  • Обработка на разходни документи; • Работа с карти за безналично плащане на гориво; • Въвеждане и обработка на данни за пробега на автомобилите; • Анализи и справки за пробега и разходите на автомобилите.


Прочети повече...

Техническа поддръжка на автопарк

 • Текущи прегледи на техническото състояние на автомобилите; • Следене на сроковете на периодичните събития и предварително уведомяване; • Незабавна реакция при необходимост от авариен ремонт или репатриране на автомобила до автосервиз; • Контрол на срока и качеството на изпълнение на ремонт и вложени резервни части; • Транспорт на автомобил до автосервиз за техническо обслужване или ремонт. • Брандиране на автомобили.


Прочети повече...
0123

Корпоративни клиенти

 

За постигане на максимални резултати допринася тясната специализация на дейността. Ако разполагате с автопарк от собствени или наети автомобили, поверете пълната му поддръжка на професионалния екип на компания „Ауто ФМ”. Ние поемаме грижата и отговорността за автомобилите и ще осигурим на Вас и Вашият екип така необходимото време и възможност да се съсредоточите върху основната си дейност.

За всеки клиент, в зависимост от желанието и спецификата на дейността изготвяме индивидуален продукт. Наборът от включени услуги може условно да се обедини в няколко групи:

 

- Администриране на автопарк

- Техническа поддръжка на автопарк

- Застрахователен мениджмънт

- Обработка на отчетни документи и контрол на разходите

- Администриране и поддръжка на подемни съоръжения

 

Изберете необходимите Ви услуги или просто споделете идеите си. Заедно ще ги осъществим.

За нас

"Ауто ФМ" ООД е специализирана
в управление, отчет и поддръжка
на автомобилни паркове.
повече...

Свържете се с нас

Мобилен телефон: 0882 98 90 37
E-mail: office@autofm.bg