Поддръжка на подемни съоръжения

 

• Избор, монтаж и регистрация на съоръжения;

• Изпълнение на задълженията на ползвателя съгласно НБЕТНПС;

• Изготвяне на необходимите инструкции за работа с различните видове съоръжения;

• Инструктиране на персонала за работа с подемни съоръжения;

• Осигуряване на квалифицирана поддръжка от сервизи, регистрирани съгласно ЗТИП;

• Осигуряване на заместваща техника по време на ремонт или допълнителни съоръжения при необходимост.

За нас

"Ауто ФМ" ООД е специализирана
в управление, отчет и поддръжка
на автомобилни паркове.
повече...

Свържете се с нас

Мобилен телефон: 0882 98 90 37
E-mail: office@autofm.bg