Администриране на автопарк

  Одит на съществуващ автопарк; Съдействие при подготовка на конкурсна документация; Регистрация/ пререгистрация в КАТ; Застрахователен мениджмънт; Изготвяне на фирмена политика за използване на МПС; Настройки и поддръжка на GPS система.  


Прочети повече...

Поддръжка на подемни съоръжения

  • Избор, монтаж и регистрация на съоръжения; • Изпълнение на задълженията на ползвателя съгласно НБЕТНПС; • Изготвяне на необходимите инструкции за работа с различните видове съоръжения; • Инструктиране на персонала за работа с подемни съоръжения; • Осигуряване на квалифицирана поддръжка от сервизи, регистрирани съгласно ЗТИП; • Осигуряване на заместваща техника по време на ремонт или допълнителни съоръжения при необходимост.


Прочети повече...

Обработка на отчетни документи и контрол на разходите

  • Обработка на разходни документи; • Работа с карти за безналично плащане на гориво; • Въвеждане и обработка на данни за пробега на автомобилите; • Анализи и справки за пробега и разходите на автомобилите.


Прочети повече...

Техническа поддръжка на автопарк

 • Текущи прегледи на техническото състояние на автомобилите; • Следене на сроковете на периодичните събития и предварително уведомяване; • Незабавна реакция при необходимост от авариен ремонт или репатриране на автомобила до автосервиз; • Контрол на срока и качеството на изпълнение на ремонт и вложени резервни части; • Транспорт на автомобил до автосервиз за техническо обслужване или ремонт. • Брандиране на автомобили.


Прочети повече...
0123

За нас

 

 "Ауто ФМ" ООД е специализирана в управление, отчет и поддръжка на автомобилни паркове.

Независимо от вида, възрастта и собствеността на превозните средства, осигуряваме пълния набор от услуги през целия им срок на екплоатация.

Работим при максимална прозрачност и предвидимост на извършените разходи и гарантираме спазване на постоянно добро качество и навременност при обмена на информация и изпълнение на договорената услуга.

Подготвените ни специалисти и надеждни партньори ще Ви предоставят сигурността и свободата пълноценно да използвате автомобилите си.

За нас

"Ауто ФМ" ООД е специализирана
в управление, отчет и поддръжка
на автомобилни паркове.
повече...

Свържете се с нас

Мобилен телефон: 0882 98 90 37
E-mail: office@autofm.bg