Администриране на автопарк

  Одит на съществуващ автопарк; Съдействие при подготовка на конкурсна документация; Регистрация/ пререгистрация в КАТ; Застрахователен мениджмънт; Изготвяне на фирмена политика за използване на МПС; Настройки и поддръжка на GPS система.  


Прочети повече...

Поддръжка на подемни съоръжения

  • Избор, монтаж и регистрация на съоръжения; • Изпълнение на задълженията на ползвателя съгласно НБЕТНПС; • Изготвяне на необходимите инструкции за работа с различните видове съоръжения; • Инструктиране на персонала за работа с подемни съоръжения; • Осигуряване на квалифицирана поддръжка от сервизи, регистрирани съгласно ЗТИП; • Осигуряване на заместваща техника по време на ремонт или допълнителни съоръжения при необходимост.


Прочети повече...

Обработка на отчетни документи и контрол на разходите

  • Обработка на разходни документи; • Работа с карти за безналично плащане на гориво; • Въвеждане и обработка на данни за пробега на автомобилите; • Анализи и справки за пробега и разходите на автомобилите.


Прочети повече...

Техническа поддръжка на автопарк

 • Текущи прегледи на техническото състояние на автомобилите; • Следене на сроковете на периодичните събития и предварително уведомяване; • Незабавна реакция при необходимост от авариен ремонт или репатриране на автомобила до автосервиз; • Контрол на срока и качеството на изпълнение на ремонт и вложени резервни части; • Транспорт на автомобил до автосервиз за техническо обслужване или ремонт. • Брандиране на автомобили.


Прочети повече...
0123

Корпоративни клиенти

        

повече...

Лични автомобили

 

повече...

Други услуги

Съдържание

повече...

Управление на автопарк

 

Фирменият или личен автомобил Ви улеснява в ежедневието и подпомага извършването на основната Ви дейност. В същото време за управлението и поддръжката му отделяте значително време,  финансов и административен ресурс. Постоянното развитие на техниката и изменящата се нормативна база в областта на транспорта изискват и непрекъснато повишаване на Вашата ангажираност и квалификацията на заетия персонал.

Независимо от вида, собствеността, локацията и възрастта на автомобилите, поемайки грижата за Вашия автопарк, ние осигуряваме:

- квалифицирано административно обслужване на дейността;

- оптимизиране на разходите, пряко или непряко свързани с автомобилния парк;

- 24 часова квалифицирана техническа помощ,

- застрахователен мениджмънт;

- други услуги, свързани с транспорта,

 подготвени и извършени по най- добрия за Вас начин, при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба.

За нас

"Ауто ФМ" ООД е специализирана
в управление, отчет и поддръжка
на автомобилни паркове.
повече...

Свържете се с нас

Мобилен телефон: 0882 98 90 37
E-mail: office@autofm.bg